Ja

Skolan och att studera på plats

Vår strävan är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner på alla utbildningsnivåer. Siktar du på högre utbildning finns det några platsbundna utbildningar, men även goda möjligheter för dig som distansstuderar. Här finns unika yrkesutbildningar som skapats i samarbete med det lokala näringslivet – och som därmed också många gånger leder till jobb. Våra musikutbildningar är nationellt uppmärksammade och har format flera av landets stora musiker och hitmakare.

En skola som vill mer

I Örnsköldsvik strävar vi efter att vara en skola som vill mer, där varje barn och ungdom har möjligheten att blomstra och utvecklas till sin fulla potential. Från förskola till gymnasium, arbetar vi hårt för att forma en av Sveriges bästa skolkommuner. Vi tror på att öppna dörrarna till nästa kunskapsnivå, att inspirera genom beprövad erfarenhet och forskning, och att skapa en trygg skolmiljö med professionellt och utmanande ledarskap.

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Arbetsmarknadskunskap är inte bara ett projekt, det är en vägledning mot framtiden. Ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som har pågått sedan 2013 och som vänder sig till elever i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan, samt årskurs 1 och 3 på gymnasiet. Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter, att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Det bygger till stor del på att kommunikatörer från föreningen informerar var jobben finns och vilka vägar som leder dit.

Vuxenutbildningen

Är du vuxen och inte har kunskaper motsvarande grundskola eller gymnasieskola, så ger vuxenutbildningen dig en möjlighet att komplettera studierna. Om du är folkbokförd i Örnsköldsvik, är du behörig att söka till kommunens vuxenutbildning hösten det år du fyller 20 år. Undervisningen är gratis på grundläggande nivå. På gymnasial nivå måste du själv köpa undervisningsmaterial och litteratur.

Kommunens vuxenutbildning erbjuder även svenska för invandrare (SFI) för dig som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ger också kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Högre studier i Örnsköldsvik

Varje år kommer ca 600 studenter till Örnsköldsvik för att studera. Här finns utbildningar på såväl universitets- som yrkeshögskolenivå, med fräscha utbildningslokaler, engagerade lärare, lärcentrum för distansstuderande, studie- och yrkesvägledning och universitetsbibliotek. Som student på universitet eller YH-utbildning i Örnsköldsvik är du garanterad en bostad genom det kommunala bostadsbolaget Övikshem.

Lärcentrum - en mötesplats utan vardagsbestyr

För dig som studerar finns studieplatser och öppna miljöer för dig som vill plugga själv eller tillsammans med andra. Här finns tillgång stationära datorer, skrivare och närhet till Arkenbiblioteket.

Högskolor och universitet

I Örnsköldsvik erbjuds både utbildningsprogram och fristående kurser. En del finns på distans, vilket ger dig möjlighet att bo kvar på hemorten. Vissa av universitetsutbildningarna har utbyten med universitet runt om i världen.

Yrkeshögskolor och folkhögskolor

YH-utbildningarna är på eftergymnasial nivå och i nära samarbete med näringslivet och arbetslivet. Några exempel på utbildningar är affärsutvecklare besöksnäring, naturguide, bygglovshandläggare, hydraulsystemtekniker, kyrkomusiker, musikproducenter, vård och omsorg m.fl.

Skolan och studier

%%#6a762a%%accent-1%%