Ja

Skolan och att studera på plats

Vår strävan är att bli en av Sveriges bästa skolkommuner på alla utbildningsnivåer. Siktar du på högre utbildning finns det några platsbundna utbildningar, men även goda möjligheter för den som distansstuderar. Här finns unika yrkesutbildningar som skapats i samarbete med det lokala näringslivet – och som därmed också många gånger leder till jobb. Våra musikutbildningar är nationellt uppmärksammade och har format flera av landets stora musiker och hitmakare.

En skola som vill mer

Barn och ungdomar i Örnsköldsvik ska ha de bästa förutsättningarna att utvecklas. Därför arbetar alla skolformer, från förskola till gymnasium, för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Vägen dit går bland annat via att ge alla barn och elever möjlighet att nå nästa kunskapsnivå, samt att skolorna utgår från forskning och beprövad erfarenhet, ett professionellt och utmanande ledarskap och trygga skolmiljöer.

Arbetsmarknadskunskap i skolan

Arbetsmarknadskunskap är ett samverkansprojekt mellan skola och näringsliv som har pågått sedan 2013 genom föreningen Destination Jobb. Det vänder sig till elever i årskurs 7, 8 och 9 i grundskolan, samt årskurs 1 och 3 på gymnasiet. Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att minska glappet på arbetsmarknaden genom att öka ungas kunskap om sina framtida jobbmöjligheter, att få dem att tänka till och göra medvetna studie- och yrkesval. Det bygger till stor del på att kommunikatörer från föreningen informerar var jobben finns och vilka vägar som leder dit.

Vuxenutbildningen

Är du vuxen och inte har kunskaper motsvarande grundskola eller gymnasieskola, så har du möjlighet att komplettera dina studier. Den som är folkbokförd i Örnsköldsvik är behörig att söka till kommunens vuxenutbildning hösten det år personen fyller 20 år. Undervisningen är gratis på grundläggande nivå. På gymnasial nivå måste man själv köpa undervisningsmaterial och litteratur.

Kommunens vuxenutbildning erbjuder även svenska för invandrare (SFI) för personer som saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket. Undervisningen ger också kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.

Högre studier i Örnsköldsvik

Varje år kommer ca 600 studenter till Örnsköldsvik för att studera. Här finns utbildningar på såväl universitets- som yrkeshögskolenivå, med fräscha utbildningslokaler, engagerade lärare, lärcentrum för distansstuderande, studie- och yrkesvägledning och universitetsbibliotek. Som student på universitet eller YH-utbildning i Örnsköldsvik är du garanterad en bostad genom det kommunala bostadsbolaget Övikshem.

Lärcentrum - en mötesplats utan vardagsbestyr

För dig som studerar finns studieplatser och öppna miljöer för dig som vill plugga själv eller tillsammans med andra. Här finns tillgång stationära datorer, skrivare och närhet till Arkenbiblioteket.

Högskolor och universitet

I Örnsköldsvik erbjuds både utbildningsprogram och fristående kurser. En del finns på distans, vilket ger dig möjlighet att bo kvar på hemorten. Vissa av universitetsutbildningarna har utbyten med universitet runt om i världen.

Yrkeshögskolor och folkhögskolor

YH-utbildningarna är på eftergymnasial nivå och i nära samarbete med näringslivet och arbetslivet. Några exempel på utbildningar är affärsutvecklare besöksnäring, naturguide, bygglovshandläggare, hydraulsystemtekniker, kyrkomusiker, musikproducenter, vård och omsorg m.fl.

Skolan och studier

%%#6a762a%%accent-1%%