Ja

Forskning, innovation och framtiden

För Örnsköldsviks utveckling satsar vi på forskning och innovation. Våra företag har en stor kompetens inom sina områden och kopplingar till olika universitet runt om i Sverige och i världen. Även kommunen har partnerskap med universiteten för att öka den akademiska närvaron i Örnsköldsvik och för att möta behovet av forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Resultatet - ökad konkurrenskraft och hållbarhet.

%%#6a762a%%accent-1%%