Organisationer och nätverk

I arbetet med att utveckla Örnsköldsvik är samarbetet mellan kommun, näringsliv och näringslivsorganisationer en viktig styrkefaktor. Samarbetet sker i olika konstellationer, men med ett gemensamt mål — att skapa ett starkt och långsiktigt hållbart näringsliv. Det gäller både i övergripande strategiska frågor och i form av närhet i det dagliga arbetet.

%%#6a762a%%accent-1%%

En plats där representanter för näringsliv och kommunledning träffas varje månad för att diskutera gemensamma frågor. Näringslivet representeras av vd/verksamhetsansvarig och styrelseordförande från lokala styrelsen i Handelskammaren, Industrigruppen, Företagarna och Cesam. Kommunen representeras av Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör, tillväxtchef, näringslivschef och Rodrets vd.

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med cirka 80 000 medlemmar. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva och utveckla
företag i Sverige.
Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handelskammaren

Handelskammaren arbetar med företagsrelaterade frågor som gäller t ex kommunikation, utbildning, styrelsearbete, energi, export, import, tullar, skatter, etc.
Handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Örnsköldsviks Industrigrupp

I Örnsköldsviks Industrigrupp ingår ett femtiotal företag som verkar för företags utveckling och tillväxt i Örnsköldsvik. Uppdraget är att vara näringslivets röst i dialogen med kommun och offentlig sektor.
Örnsköldsviks Industrigrupplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anundsjö ekonomiska företagarförening

Ann-Catrin Zackrisson, 070-534 44 99

Företagarföreningarna Nolaskogs, Nätradalen och Grundsunda

Föreningarna har fusionerats med Bygdsam som står för "Bygden i samverkan"
och är en ny samverkansplattform på landsbygden.
Bygdsamöppnas i nytt fönster

CESAM och Örnsköldsviks handel

I CESAM - Centrum i samverkan arbetar handel, fastighetsägare och Örnsköldsviks kommun
för att öka Örnsköldsviks centrums attraktivitet och trivsel samt stimulera till ökad handel och bosättning.

CESAMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Örnsköldsvik handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KlöverDam

Ett nätverk för kvinnor som driver företag i Örnsköldsviks kommun.
KlöverDamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Processums Intresseförening

Föreningen har som syfte att tillvarata och driva medlemsföretagens intressen
i Rise Processum AB och dess verksamhet för utveckling inom bioraffinaderiområdet.
Processums Intresseföreninglänk till annan webbplats


Marknadsföreningen i Örnsköldsvik

En idéell förening med syfte att verka för kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom branscherna som marknadsföring, försäljning, kommunikation, media och information.
Marknadsföreningen i Örnsköldsviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idéforum

Idéforum är en föreningen med syfte är att främja möjligheter till en positiv innovationsutveckling för både medlemmarna och det lokala samhället.
Ideforumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bizmaker

Bizmaker stöttar startups att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer att förnya sig och motiverar människor med nya idéer att ta nästa steg. 

Bizmakerlänk till annan webbplats

 

Bron

Bron är Västernorrlands IT-kluster och digitala innovationshub. De samlar över 90 privata företag, offentliga aktörer samt akademin till samverkan för mer digital innovation.

Bronlänk till annan webbplats

Vinnova

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen
har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.
Vinnovalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Almi Företagspartner Mitt

Erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer
till framgångsrika företag.
Almi Företagspartner Mittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster