Du är här:

Välkommen till Vuxenutbildningen

Du kan läsa under hela året. Vi erbjuder kurser på dagtid, distans och kvällstid samt yrkesutbildningar.
Aktuellt just nu: Vårdutbildning-undersköterska och utbildning inom restaurang och storkök.

Viktiga datum under våren 2020

Info från skolledningen 2020-05-15

Beslutet att hålla vuxenutbildningens lokaler stängda är förlängt till och med den 3 juli

Stängningen beror på regeringens rekommendationer att stänga alla vuxenutbildningar i Sverige för att förebygga risken till smitta av viruset covid-19 (Corona).

Elever som redan studerar på vuxenutbildningen kommer även fortsättningsvis att få skoluppgifter från sin närmaste lärare. Ta kontakt med din närmaste lärare om du funderar över något.

Sfi

Vi planerar att genomföra en digital kursstart för Sfi den 18 maj för helt nya elever.

Lokalerna kommer även fortsättningsvis att hållas stängda, men de elever som planerar att starta kommer att få ett brev med information.

Studierna fortsätter tillsvidare som distansundervisning eller tills att annan information kommer.

Grundläggande vuxenutbildning hos Komvux Arken

Lokalerna kommer även fortsättningsvis att hållas stängda och studierna fortsätter tillsvidare som distansundervisning eller tills att annan information kommer.

Gymnasial- och grundläggande vuxenutbildning hos Hermods

Kurserna fortsätter som tidigare. Du kan börja och sluta varje vecka. Inga nationella prov kommer dock att kunna genomföras, men du kan slutföra kurserna på annat sätt.

Vårdutbildning

Ni har hemuppgifter/studier hemma. Ni kommer att få uppgifter av era lärare. Planerad APL fortsätter som vanligt.

Lärvux

Lärvux är stängt tills vidare.

Studielänken

Inga studier på plats. Kontakta din lärare för mer information.

// Skolledningen på Vuxenutbildningen, Örnsköldsviks kommun