Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

 

Öppet samråd språk- och kulturfrågor

Tisdagen den 21maj kl. 18.00

Sliperiet, Viktoriaesplanaden 3F

Årsplanering

Kultur o fritidsavdelningen vill tillsammans med er göra en hållbar årsplanering som kan vara grund för arbetet flera år framåt. Nationella minoriteterna – vilka kulturaktiviteter stödjer, främjar och stärker språken och kulturerna? Hur informerar vi bäst om urfolk och nationella minoriteters kultur, kulturarv, språk och rättigheter?

Statliga pengar för samiska och finska

Vilka nationella medel kan/vill vi använda? För att stärka det finska eller de samiska språken; vilka kulturaktiviteter vill du se att kommunens kultur- och fritidsavdelning ordnar de kommande 6 månaderna?

Med vänliga hälsningar

Örnsköldsviks museum & konsthall

Biblioteken i Örnsköldsvik

Kultur- och ungdomsenheten

Kultur i kommunen

Sidan uppdaterades

2019-05-09

Sidansvarig: