Du är här:

Kultur

Kultur och kulturliv skapar vi tillsammans. Vi kan alla delta utifrån våra egna behov och förutsättningar. Biblioteken, Örnsköldsviks museum & konsthall, det kreativa huset Sliperiet, kulturskolan, föreningsaktiviteter och evenemang erbjuder en mångfald av möjligheter till upplevelser och eget skapande i ett livslångt lärande. 

Kultur låter människor växa och utvecklas utifrån varje individs förutsättningar och Örnsköldsviks kommun lägger särskild vikt vid barn och ungas tillgång till kultur.

I Örnsköldsvik erbjuder vi bredd och spets inom kulturområdet och här finns möjlighet till eget skapande och tillgång till professionell kultur. Vi verkar för att de professionella kulturskaparna ska ha goda möjligheter för sitt utövande.  

Kultur i kommunen

******************************************************************

Öppet samråd med nationella minoriteter om språk- och kulturaktiviteter

Örnsköldsviks kommun bjuder in alla intresserade till öppet samråd för att utvärdera och forma ett kalendarium för språk- och kulturaktiviteter i kommunen för 2020, utifrån de nationella minoritetsspråken.

Under samrådet diskuteras bland annat vilka aktiviteter som planeras under året, samt hur föreningar och kommunen tillsammans kan främja de nationella minoritetsspråken genom att samordna kulturaktiviteter och språkrevitaliserande arrangemang. Det öppna samrådet behandlar frågor som berör både grundskyddet samt det förstärkta skyddet enligt gällande lagstiftning på området.

Tid: tisdag 28 januari, kl 18:00-20:00
Plats: Sliperiet, Viktoriaesplanaden 3F
Ingen föranmälan krävs.

För mer information: Bettan Edberg 0660-88364

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Arrangemangen är en del av Örnsköldsviks kommuns arbete med det förstärkta skyddet för det finska & samiska enligt gällande lagstiftning.

Sidan uppdaterades

2020-01-22

Sidansvarig: