Du är här:

Arbetslivsinriktat stöd

Arbetslivsinriktad rehabilitering och coachning

För dig som är i behov av individuellt stöd för att nå självförsörjning genom arbete eller studier finns Arbetsmarknadsenhetens verksamheter Startpunkten och Återbruket. Vi samverkar med kommunala verksamheter, Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att underlätta din väg i arbetslivet.

För dig som ungdom och ung vuxen (16-29 år) finns en mängd olika typer av verksamheter. Vi erbjuder coachning vidare till studier och arbete samt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att motivera, inspirera och utveckla varje deltagare till självförsörjning, det vill säga att gå vidare till studier, arbete eller annat som främjar ett meningsfullt liv.

Till Arbetsmarknadsenheten kommer du via bistånd eller via samverkan med extarna aktörer. Det går även att komma via en så kallad öppen ingång, det vill säga att du själv söker dig till verksamheten. Inskrivningstiden varierar utifrån individuella behov och åtgärd.

Alla arbetsmarknadscoacher och arbetsmarknadshandläggare är utbildade i ett coachande förhållningssätt som bygger på respekt, empati, lyhördhet och rak kommunikation för att stötta dig. Utöver det finns en bredd i kompetens och erfarenhet bland medarbetarna för att på bästa sätt möta de individuella behoven. Varje individ är delaktig i sin planering med mål, aktiviteter och uppföljnig.

Utöver vårt kärnuppdrag arbetar vi ständigt för en hållbar miljö. Återvinning och miljöarbete kännetecknar hela verksamheten och Återbruket är miljöcertifierat enligt ISO 14 001:2015länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig:

Ansvarig chef

Maria Nilsson
Avdelningschef
Arbetsmarknad och integration
Välfärdsförvaltningen
0660-885 44
Skicka e-post

Mikael Byström
Enhetschef
Arbetsmarknadsenheten Välfärdsförvaltningen
070-191 83 05
Skicka e-post