Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Brottsförebyggande

Bra att veta

I Brottsförebyggande rådet (Brå) Örnsköldsvik samverkar Örnsköldsviks kommun, polisen, Region Västernorrland och Cesam (centrum i samverkan) för ökad trygghet, minskad brottslighet och drogförebyggande.

Som enskild eller förening kan du engagera dig där du bor genom att delta i lokala trygghetsgrupper, starta grannsamverkan, ge tips om klotter och skadegörelse eller vandra med i vuxna på stan/vuxna på byn.

Brå-medel

Organisationer, föreningar och privatpersoner kan söka ekonomiskt bidrag, Brå-medel, för att genomföra aktiviteter som främjar trygghet och förebygger brott i Örnsköldsvik. I er ansökan ska ni skriva vilket målområde i Brås handlingsplan aktiviteten bidrar till att uppnå. Ansökningar som berör barn och unga prioriteras.

  • Målområde 1. Öka tryggheten.
  • Målområde 2. Minska brottsligheten.
  • Målområde 3. Minska andelen barn och unga som använder alkohol, narkotika, dopning, tobak.
  • Målområde 4. Alla barn och unga ges förutsättningar att lyckas i skolan.
  • Målområde 5. Öka andelen drogfria miljöer.

Kontakt

Birgitta Edin-Westman

Samordnare brottsförebyggande rådet

Telefon: 073-274 62 83

E-post: birgitta.edin-westman@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)