Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Tillgänglighetsråd

Bra att veta

Tillgänglighetsrådet finns till för att lyfta frågor som är särskilt angelägna för personer med funktionsnedsättningar. Målet är en förbättrad tillgänglighet i samhället och att Örnsköldsvik ska vara en kommun för alla.

Tillgänglighetsrådet består av representanter från kommunens nämnder och från funktionshinderrörelsen. Vänd dig gärna till tillgänglighetsrådet om det är något du vill framföra eller fråga om när det gäller tillgänglighet i Örnsköldsvik.

Tillgänglighetsrådet träffas fyra gånger per år och består av ordförande Marcus Sellgren samt 11 ledamöter från kommunens nämnder och 8 ledamöter från funktionshinderrörelsen.

Kontakt

Marcus Sellgren

Ordförande tillgänglighetsrådet

Telefon: 070-309 04 13

E-post: marcus.sellgren@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Erika Nordin

Utvecklingsstrateg

Telefon: 0660-882 45

E-post: erika.nordin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)