Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Efter intresseanmälan som avlösare

När du anmäler ditt intresse för ett uppdrag som avlösare kommer kommunens resurssamordnare att kontakta dig för en intervju. Kommunen hämtar även in uppgifter från en referent samt begär utdrag ur social- och polisregister.

När du är godkänd som avlösare och det finns ett lämpligt uppdrag ordnar resurssamordnaren ett möte med de aktuella vårdnadshavarna. Därefter sker en inskolningsperiod tillsammans med familjen. Du ska få en tydlig uppdragsbeskrivning, vägledning, stöd och hjälp under pågående uppdrag.

Som avlösare omfattas du av offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att du som har, eller har haft, uppdrag som avlösare inte får avslöja information om den enskildes personliga förhållanden till obehöriga. Detta gäller även då uppdraget är avslutat.