Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Fastställa föräldraskap

Bra att veta

Alla barn har rätt till sitt ursprung. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Bekräfta föräldraskapet i Skatteverkets e-tjänst. Den kan användas för barn som är födda från och med 1 januari 2022. Du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Bekräftar ni inte föräldraskapet digitalt inom 14 dagar efter barnets födsel skickar Skatteverket en underrättelse till kommunens familjerättsgrupp. De tar då kontakt med den förälder som fött barnet.

Om ni inte använder e-tjänsten eller vill bekräfta föräldraskap under graviditeten kan ni göra en föräldraskapsbekräftelse hos familjerätten. Om ni gör en bekräftelse under graviditeten fastställs inte föräldraskapet förrän uppgifter om barnets personnummer och födelsevikt inkommit efter barnets födsel.

Råder det osäkerhet om vem som är den andre föräldern så utreder och fastställer familjerättsgruppen föräldraskapet. Vid osäkerhet eller oenighet om vem som är biologisk pappa till barnet kan föräldraskapet fastställas med hjälp av DNA-test. I enstaka fall kan föräldraskapet avgöras i domstol.

I samband med att föräldraskapet bekräftas kan ni även anmäla gemensam vårdnad. Det kan ni göra via samma e-tjänst som den där ni bekräftade föräldraskapet eller vid besöket hos familjerättsgruppen.

Du är alltid välkommen att kontakta familjerättsgruppen via kontaktcenter för att få information och stöd eller för att bekräfta föräldraskap.

Kontakt

Välkommen att kontakta familjerättsgruppen via kontaktcenter för att få information och stöd eller för att bekräfta föräldraskap.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)