Viktig information om coronapandemin

Ekonomi och budget

Bra att veta

Kommunfullmäktige har fastställt följande ekonomiska mål för mandatperioden 2019-2022:

  • Resultatet för kommunen ska under mandatperioden minst uppgå till 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.
  • De skattefinansierade investeringarna i kommunen ska under mandatperioden ligga inom ramen 930 miljoner kronor.

Skattesats

Alla medborgare som är skrivna i kommunen 1 november bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag nästkommande år.

Skattesatsen i Örnsköldsvik är 34,00 procent år 2021, fördelat på 22,71 procent i kommunal skatt och 11,29 procent till Region Västernorrland.

Du betalar skatt till stat, kommun och region, baserat på hur mycket du tjänar. Utöver det, betalar du en begravningsavgift till Svenska kyrkan. Är du medlem i en församling betalar du också en kyrkoavgift.

Kontakt

Mikael Öhrling

Ekonomidirektör

Telefon: 0660-881 71

E-post: mikael.ohrling@ornskoldsvik.se