Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

  • Du är här:
  • Startsida
  • Krisinformation
  • Information med anledning av läget i Ukraina. Information due to the situation in Ukraine
Två händer som möts. Bilden är blå och gul som Ukrainas flagga.

Information med anledning av läget i Ukraina. Information due to the situation in Ukraine

Till följd av kriget i Ukraina tvingas miljontals människor lämna sina hem och sitt land. Till skydd för människor på flykt från Ukraina erbjuder Migrationsverket boende på flera platser i vår kommun.

Många vill göra en personlig insats för att stödja våra nya invånare. Här finns samlad information både för dig som vill hjälpa till och för dig som nyligen kommit till Örnsköldsvik. Här hittar du också länkar till bekräftad information från olika myndigheter, kopplat till det spända läget.

Collected official information
Official information from Swedish authorities is given in different languages on krisinformation.se.  Länk till annan webbplats.For example you will find special information for persons arriving to Sweden from Ukraine. Länk till annan webbplats.

Residence permit
If you have fled the war in Ukraine, you may be entitled to a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive. On the website for the Swedish Migration Agency you will find information, in English, Ukranian and Russian about who is covered by the Temporary Protection Directive and how to apply. Länk till annan webbplats.

Swedish Social Insurance Agency`s information to you who have got a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive  Information in Ukranian Länk till annan webbplats.   Information in Russian Länk till annan webbplats.   Information in English Länk till annan webbplats.

Covid-19 and other vaccines
The Public Health Ageny of Sweden Länk till annan webbplats. gives information in Ukranian and Russian about vaccination against covid-19, tuberculosis and the Swedish vaccination programme for children.

Health and healthcare
Information about healthcare and where to find it, is given in different languages on the website 1177.se   Länk till annan webbplats.On the phone number 1177 you will get medical advice even in evenings and on holidays.

Anxiety support
Gathered information for those feeling anxious or seeking information about how take care for their own and others’ mental health. Länk till annan webbplats.

Risk of violence, oppres­sion and human traf­fic­king
Keep in mind that people may want to take advantage of your situation. Information i English and Ukranian from the Swedish Gender Equality Agency. Länk till annan webbplats.

Pets coming from Ukraine
The Swedish Board of Agriculture gives information in English and Ukranian about cats, dogs and other animals coming from Ukraine. Länk till annan webbplats.

Finding a job in Sweden
The Swedish Public Employment Services information, in English, to you who have fled Ukraine and are looking for work. Länk till annan webbplats.

To Ukrainian professionals in the Tech-industry
Bron Innovation -The ICT Cluster and Digital Innovation Hub of the region of Västernorrland wants to reach out to Ukrainian ICT professionals. More information is given in English. Länk till annan webbplats.

Working in Sweden
Services from the Swedish Government gives useful information about working and living in Sweden Länk till annan webbplats.. Information in English and Swedish.

Swedish school system
The Swedish National Agency for Education gives information about the Swedish school system in different languages. Information in English Länk till annan webbplats.
Information in Ukranian  Länk till annan webbplats. Information in Russian  Länk till annan webbplats.

The Swedish society
Collected information about the Swedisch society is given in different languages on informationsverige.se Länk till annan webbplats.. Chose your language on the top of the site.

Important phone numbers
Call 112 in case of emergencies, such as urgent medical conditions, active crimes or fires. All operators speak Swedish or English. If an interpreter is necessary, a third person will be connected to the call.

Call 114 14 for all non-urgent police matters, such as providing information or reporting crimes that are not ongoing. Those who answer on 114 14 speak Swedish or English. If you are calling from a foreign mobile in Sweden, call +46 77 114 14 00.

Call 1177 for non-urgent healthcare issues. Operators answer your questions about illness and provide information about where you can find the nearest clinic. If you are calling from a foreign mobile in Sweden, call +46 771 1177 00.

Skänka saker
Om du vill skänka kläder, leksaker eller annan utrustning till de som kommer till Örnsköldsvik, vänd dig till någon av de lokala frivilligorganisationer som engagerar sig på olika sätt. Ta gärna i kontakt i förväg så att det du vill skänka motsvarar aktuella behov. Nolaskogs biståndscenter i Gottne Länk till annan webbplats.fungerar som ett nav för insamling av rent gods i gott skick.

Erbjuda boende
Om du vill erbjuda att någon kan bo hos dig rekommenderas att du vänder dig till någon frivillig organisation som hjälper människor på flykt. Om du på eget initiativ låter någon bo hos dig kan du inte få betalt för det. Om du vill hyra ut en lägenhet eller fastighet, se Migrationsverkets webbplats för information om aktuella upphandlingar av bostäder och vad som gäller i övrigt. Länk till annan webbplats.

Airbnb samarbetar med Rädda Barnen, Stadsmissionen och Beredskapslyftet för att hjälpa till att samordna boende och volontärskap som privatpersoner eller företag vill erbjuda. Mer information finns på aktörernas gemensamma webbplats tryggstartisverige.se Länk till annan webbplats.

God man för ensamkommande
Barn som har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare har rätt till en god man som i vårdnadshavares och förmyndares ställe ska bevaka deras intressen och vårda deras angelägenheter. Som världsläget ser ut idag kan det komma att finnas ett behov av gode män för ensamkommande barn i Örnsköldsviks kommun. Uppdraget som god man samordnas av överförmyndarenheten i Umeåregionen. Mer information om uppdraget som god man hittar du här, välkommen med din intresseanmälan. Länk till annan webbplats.

Stödja lokala ideella krafter
Undersök om det finns en förening eller grupp på orten som arbetar med verksamhet inriktad på mottagande och stöd för flyktingarna. Se exempelvis facebookgruppen Medmänniskor Mellansel. Länk till annan webbplats.

Hjälp i det drabbade området
Om du vill ge hjälp till drabbade i Ukraina eller närliggande länder, vänd dig gärna till någon av de organisationer som kan hjälpa på plats.

Arbetsförmedlingens information till arbetsgivare

Vill du anställa en person som kommit till Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina? På Arbetsförmedlingens webbplats finns information om vad som gäller. Länk till annan webbplats.


Skatteverkets information till arbetsgivare

På Skatteverkets webbplats finns information till dig som är arbetsgivare och planerar att anställa personer från Ukraina. Länk till annan webbplats.

Migrationsverket ansvarar för flyktingmottagande
Information om situationen i Ukraina och vad som gäller för personer som söker sig till Sverige med anledning av konflikten uppdateras löpande på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats. Där finns även informationsblad på andra språk än svenska.

Länsstyrelsen samordnar beredskap
Länsstyrelsen Västernorrland är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet med uppgift att samordna länets beredskap. De följer utvecklingen av läget och har kontinuerliga avstämningar med bland andra kommunchefer och beredskapssamordnare i länet. Läs mer om säkerhet och beredskap på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

MSB ansvarar för skyddsrum
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har övergripande ansvar för landets skyddsrum. Tillgången till skyddsrum är inte dimensionerad för hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet att ge skydd i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Det är ägaren av den fastighet där skyddsrummet finns som ska underhålla skyddsrummet. Kommunen har inget tillsynsansvar för skyddsrummen och kan inte heller fatta beslut om fler skyddsrum ska byggas.

På MSBs webbplats finns en karta över skyddsrum Länk till annan webbplats.

MSB har även en lista med svar på vanliga frågor från fastighetsägare som har skyddsrum i sin fastighet Länk till annan webbplats.

VMA-siren
Utomhusvarningen och signalen ”viktigt meddelande till allmänheten”, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. För att kontrollera att signalen fungerar, testas den fyra gånger per år. Under 2022 testas signalen följande datum: 7 mars, 13 juni, 5 september, 5 december. Tidpunkten för testerna är klockan 15:00

Här kan du läsa om ”viktigt meddelande till allmänheten” och vad du ska göra om signalen meddelar skarpt läge Länk till annan webbplats..

Hemberedskap
På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats finns tips om hur du kan förbereda dig för olika krissituationer. Att ha en plan för vatten, mat, värme och kommunikation är en bra beredskap vid allt från ett långvarigt strömavbrott till en allvarlig störning i samhället. Läs mer om hemberedskap för privatpersoner. Länk till annan webbplats.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finns tillgänglig på ett flertal språk via MSBs webbplats. Länk till annan webbplats.

Välj bekräftad information
Var källkritisk och tänk också till över vilken information du själv sprider vidare. Myndigheternas samlade information om det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld hittar du på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Information på svenskt teckenspråk och lättläst
På krisinformation.se finns samlad information från myndigheter kopplad till kriget i Ukraina förmedlad på svenskt teckenspråk Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se har också samlad information om kriget i Ukraina på lättläst svenska Länk till annan webbplats.

Möta barns frågor och oro
På Krisinformation.se hittar du frågor och svar kring det oroliga omvärldsläget, riktat till unga. Länk till annan webbplats.

Försvarsmakten har tillsammans med BRIS tagit fram råd för hur du kan prata med barn och unga som är oroliga. Länk till annan webbplats.

Oro för egen del
Det är bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du känner dig orolig, nedstämd eller har svårt att sova finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress:

  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av.
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt.

Vill du hellre prata med någon utomstående finns länkar till olika aktörer på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Publicerad: