Viktig information om coronapandemin

 • Du är här:
 • Startsida
 • Krisinformation
 • Viktig information om coronapandemin

Viktig information om coronapandemin

Örnsköldsviks kommun följer Folkhälsomyndighetens och regionala smittskyddets rekommendationer kring hantering av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Allmänna rekommendationer

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Viktigt är också att du stannar hemma och testar dig vid symtom på covid-19, det gäller även fullvaccinerade personer och barn från 6 års ålder. Läs mer om vad som gäller vid symtom, testning och att stanna hemma på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kompletterande åtgärder

De allmänna rekommendationerna för att förhindra smitta av covid-19 kompletteras, på grund av en hög smittspridning och ansträngd sjukvård, den 12 januari 2022 med ytterligare åtgärder. Detta gäller, oavsett om du är fullt vaccinerad eller inte:

 • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

 • Arbeta hemifrån om det är möjligt.

 • Undvik rusningstrafik om du har möjlighet. Som vuxen bör du använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd. Vid långväga kollektivtrafik tillåts endast sittande resenärer.

 • Gällande avrådan för cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan genomföras med riskreducerande åtgärder.

 • Inom grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är närundervisning fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas för att undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser. Inom vuxenutbildning och lärosäten kan delvis distansundervisning användas för att glesa ut i lokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person. Undantag görs för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga, till exempel träningar och tävlingar. För mässor med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis. 

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.

 • För serveringsställen gäller krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23:00.

De nya åtgärderna som infördes 12 januari kommer att omprövas var 14:e dag.

Information om de nya åtgärderna finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

En sammanställning av gällande åtgärder finns också på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Restriktioner och föreskrifter vid inresa till Sverige

Om du vistats utomlands och reser in i Sverige bör du informera dig om vilka restriktioner du omfattas av. På krisinformation.se ser du vad som gäller Länk till annan webbplats.

Aktuellt om vaccin och provtagning

Provtagning för covid-19

Samlad information om vaccination, testning och provtagning för covid-19 hittar du via vårdguiden 1177. Länk till annan webbplats.

Har du allmänna frågor om corona och covid-19, sök gärna information från trovärdiga källor. På dessa webbplatser finner du pålitlig information:

Krisinformation.se har aktuell och bekräftad information från myndigheterna på fler än 20 språk samt på teckenspråk och lättläst svenska. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten har information om covid-19 på flera olika språk samt på svenskt teckenspråk, lättläst och uppläst. Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177 har information om bland annat provtagning och vaccinering mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Region Västernorrland har information om läget i länet Länk till annan webbplats..

Tidningen 8 sidor har information på lättläst svenska Länk till annan webbplats.

Du kan också ringa det nationella informationsnumret 113 13 angående allmänna frågor om covid-19.

E-hälsomyndigheten om covidbevis Länk till annan webbplats.


Översatt information

Emergency information from Swedish authorities in more than 20 languages is given by Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Public Health Agency of Sweden – information about the corona, covid-19 in different languages Länk till annan webbplats.

Public Health Agency of Sweden - important information about vaccination against covid-19, in different languages ( Länk till annan webbplats.you have to scroll  to the middle of that page)

Informationsverige - information and films in different languages about covid, testing and vaccination Länk till annan webbplats.

National telephone services
Call telephone number 08-123 680 00 if you have general questions about covid-19 and wish to speak directly to those who answer in any of these languages: Amharic, Arabic, English, Persian, Russian, Somali or Tigrinya. The telephone line is staffed Monday through Friday from 9 am to 3 pm.

Information på finska och samiska

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä (finska) Länk till annan webbplats.

Suddje iežat ja earáid njoammuma viidumis (nordsamiska) Länk till annan webbplats.

Vaarjelh datnem jïh mubpide suetiem geerjehtidh (sydsamiska) Länk till annan webbplats.

Kommunens verksamheter bedrivs huvudsakligen enligt ordinarie rutiner. Anpassningar och begränsningar kan förekomma i de fall verksamheten bedömer att åtgärderna är nödvändiga för att motverka risk för smittspridning.

Stängt för allmänhetens bad
Simhallarna i Bredbyn, Björna, Köpmanholmen och Husum har stängt för allmänhetens bad. Paradisbadet Länk till annan webbplats. har, precis som tidigare, öppet med förbokning.

Arkenbiblioteket justerar öppettid
Arkenbiblioteket Länk till annan webbplats. öppnar från och med den 12 januari klockan 10:00 på förmiddagen. Vidare gäller självservice vid skrivare, scanner med mera samt givetvis att hålla avstånd.

Örnsköldsviks kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att hjälpa och stötta lokala näringlivet med olika åtgärder för att minska de negativa effekterna av coronaepidemin.

Slopad avgift för upplåtelse av offentlig plats förlängs
För att stötta lokala näringslivet i coronapandemin förlänger samhällsbyggnadsnämnden beslutet om att ta bort den kommunala avgiften för markupplåtelse på offentlig plats i kommunen, till exempel torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller från och med 30 juni 2021 till och med 31 december 2021. Ansökningsprocessen går till som tidigare och du ansöker om tillstånd hos polismyndigheten.

Företagsakuten – kostnadsfri rådgivning och vägledning
Företagsakuten är en funktion som erbjuder snabb, kostnadsfri rådgivning till dig som är aktiv företagare i Örnsköldsvik, för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset. Du få hjälp med frågor om bland annat kompetensförsörjning. Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Läs mer om Företagsakuten.

Läs om pandemilag för covid-19 som gäller från 10 januari 2021, tillsyn och frågor och svar på länstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln Länk till annan webbplats..

Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Här publiceras löpande information som kan vara bra för dig som företagare att ha, exempelvis specifika föreskrifter, företagsstöd med mera. Läs mer på Verksamts webbplats. Länk till annan webbplats.

På Region Västernorrlands webbplats kan du läsa mer om utvecklingschecken där små- och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag. Läs mer på Region Västernorrlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Fler stöd på Region Västernorrlands webbplats hittar du här. Länk till annan webbplats.

På tillväxtverket.se hittar du information och stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19. Sidan uppdateras löpande. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Hos Skatteverket finns bland annat information om anstånd med skattebetalning på grund av följderna av coronaviruset. Läs mer på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

På Svensk Handels webbplats hittar du samlad information och material för en trygg och säker handel. Länk till annan webbplats.

Du är också välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till Företagslotsen via e-post: foretagslotsen@ornskoldsvik.se

Om du upplever oro, ensamhet, mår psykiskt dåligt eller är utsatt för våld eller hot, tveka inte att söka hjälp. Här hittar du några tips på var du kan vända dig.

Är du våldsutsatt och behöver konkret hjälp, kontakta kommunens resurscentrum mot våld.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. Dit kan den som är utsatt för våld vända sig, men även anhöriga, vänner och yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning.

Rädda barnens stödchatt Kärleken är fri är till för dig som är barn eller ungdom. Dit kan du vända dig för att prata om hedersrelaterat förtryck och våld, begränsningar, rättigheter och kärlek. Se Rädda barnens stödchatt Kärleken är fri. Länk till annan webbplats.

Bris stödtelefon för barn 116 16 tar emot samtal från unga som känner oro, upplever våld i hemmet eller är utsatta för våld.

Föreningen Mind- för psykisk hälsa erbjuder samtalsstöd för alla som upplever press och psykisk ohälsa. Länk till annan webbplats.

Sveriges Kommuner och Regioners uppdrag "Psykisk Hälsa" ger tips och råd i: Stödlista -Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats.

Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stödjande samtal till äldre och anhöriga som känner sig ensamma eller oroliga. Läs mer om stöd till anhöriga.


Publicerad: