Anslagstavla

Här publiceras från 1 januari 2018 tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll samt tillkännagivanden om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd.

Här finns protokollen från respektive nämndöppnas i nytt fönster.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Den digitala anslagstavlan ersätter enligt den nya kommunallagen den gamla fysiska som suttit i Stadshuset på Nygatan 16.

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträde

Tillkännagivande KF 2019-08-26 Inställt

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Humanistiska nämndens socialutskott 2019-08-13
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2019-08-13
Humanistiska nämndens socialutskott 2019-07-30

Delegationsbeslut

För tillfället finns det ingen information


Justerade protokoll

För tillfället finns det ingen information


Upplysning om hur beslut överklagas

Information på kommunens anslagstavla - upplysning om hur beslut kan överklagas

Kungörelser och tillkännagivanden

Missiv, Bottenhavet samråd viktiga vattenfrågor
Kungörelse bygglov, annons i ÖA 9 augusti
Grannehörande Anslagstavlan, nybyggnad av teknikbod NOD, Nordanås 7:2

Kungörelser om beslutade föreskrifter

För tillfället finns det ingen information

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: