Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Att tänka på för dig som lämnar anbud

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga. Alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget måste besvaras. Enligt lagen om offentlig upphandling går det inte att komplettera anbudet i efterhand.
  • Bifoga alla handlingar och intyg som begärs.
  • Se till att uppfylla alla ska-krav. Anbud som inte uppfyller alla ska-krav går inte vidare i bedömningen.
  • Använd svarsblanketten om sådan finns med i förfrågningsunderlaget.
  • Se till att lämna in anbud i tid. Anbud som kommer in för sent kommer inte att prövas.
  • Du bör inte lämna in ditt anbud innan sista dag för att besvara frågor har passerat. Det kan komma in en fråga som gör att vi måste ändra våra ska-krav och då måste du ändra ditt anbud. Sista dag för frågor står angivet i annonsen.