Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Parkeringstillstånd nyttotrafik

Bra att veta

Du som kör nyttotrafik eller företagsfordon kan ansöka om parkeringstillstånd för nyttotrafik om fordonet:

  • används för firmans räkning
  • är inrett till arbetsplats för olika installationer och reparationer
  • är nödvändigt för transport och förvaring av verktyg
  • används för fastighetsrenhållning, budverksamhet eller för inspektion.

Tillståndet ger dig rätt att vardagar klockan 09:00-18:00 parkera på avgiftsbelagd parkering på gatumark inom Örnsköldsviks kommun. Tillståndet gäller inte för privata parkeringsplatser och parkeringshus. Generella parkeringsregler, till exempel tidsbegränsad parkering, gäller även med nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet kostar 2 800 kronor, inklusive moms varje år.

Tänk på att tillståndet endast får användas då fordonet nyttjas för verksamhetens räkning. Tillståndet ska placeras väl synligt i fordonet då det står parkerat. Vid förändring av de förutsättningar som gäller tillståndet ska du meddela detta till Övik Parkering.

Kontakt

Trafikenheten, parkering

Telefon: 0660-26 62 62

E-post: ovikparkering@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)