Länk till startsidan

Parkeringstillstånd nyttotrafik

Bra att veta

Du som kör nyttotrafik eller företagsfordon kan ansöka om parkeringstillstånd för nyttotrafik om fordonet:

  • används för firmans räkning
  • är inrett till arbetsplats för olika installationer och reparationer
  • är nödvändigt för transport och förvaring av verktyg
  • används för fastighetsrenhållning, budverksamhet eller för inspektion.

Tillståndet ger dig rätt att vardagar klockan 09:00-18:00 parkera på avgiftsbelagd parkering på gatumark inom Örnsköldsviks kommun. Tillståndet gäller inte för privata parkeringsplatser och parkeringshus. Generella parkeringsregler, till exempel tidsbegränsad parkering, gäller även med nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet kostar 2 800 kronor, inklusive moms varje år.

Tänk på att tillståndet endast får användas då fordonet nyttjas för verksamhetens räkning. Tillståndet ska placeras väl synligt i fordonet då det står parkerat. Vid förändring av de förutsättningar som gäller tillståndet ska du meddela detta till Övik Parkering.

Kontakt

Trafikenheten, parkering

Telefon: 0660-26 62 62

E-post: ovikparkering@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)