Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Bra att veta

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av byggnadens ventilationssystem. Som fastighetsägare av flerbostadshus, kontorsbyggnader eller liknande är du skyldig att genomföra ventilationsbesiktning med bestämda intervall. Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar och att byggnaden har ett bra inomhusklimat, för att inte orsaka hälsoproblem. Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant som är godkänd med behörighet på riksnivå. Besiktningsprotokoll från utförda besiktningar ska skickas till fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras innan ett ventilationssystem börjar användas för första gången och därefter regelbundet var tredje till sjätte år, beroende på typ av ventilationssystem. Återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem installeras. Kravet gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring. Är du osäker på vad som gäller just din fastighet, kontakta kommunens byggenhet via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)