Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Miljöfarlig verksamhet

Bra att veta

Miljöförlig verksamhet är all användning av mark, byggnader och anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för människors hälsa eller miljön. Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla det till kommunen eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen eller miljödomstolen. Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra prövningsklasser. Anmälningspliktiga verksamheter klassas som C-verksamheter och du ska skicka in en anmälan till kommunen sex veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälmingsplikten gäller även dig som bedriver fordonstvätt av fler än 5 000 personbilar eller fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra klasser:

  • A-verksamheter, kräver tillstånd från miljödomstolen. Exempel är stora verkstadsindustrier, ytbehandlare och gjuterier.
  • B-verksamheter, kräver tillstånd länsstyrelsen.
  • C-verksamheter, ska anmälas till kommunen.
  • U-verksamheter, kan startas utan prövning. Dessa kan ändå omfattas av miljöbalkens regler och störa miljön med olika utsläpp.

Miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ska ha rutiner för att själv kontrollera verksamheten, så kallad egenkontroll. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2

Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan

Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)