Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Livsmedelsverksamhet

Bra att veta

Om du ska starta eller ta över en verksamhet där livsmedel produceras, hanteras, transporteras, säljs eller serveras måste du anmäla din anläggning till kommunen. Detta gäller även om du ska bedriva livsmedelsverksamhet under en begränsad tid eller om du redan har en registrerad livsmedelsanläggning men tillfälligt vill utöka din verksamhet på annan plats. Minst 14 dagar innan du planerar att starta din livsmedelsverksamhet måste du lämna in din anmälan till kommunens miljö- och hälsoenhet för registrering.

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du alltid ta med dig och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Tillfällen då du inte behöver registrera din verksamhet:

  • en bilhandlare, frisör eller liknande serverar kaffe och kaka till sina kunder
  • din förening säljer korv och hamburgare under en cup.

Om du har enskilt vatten till lokalen måste du registrera din dricksvattenanläggning.

När du anmäler en livsmedelsverksamhet till kommunen betalar du en engångsavgift för registrering av din livsmedelsanläggning. Avgiften ska täcka en timmes arbetstid och är därför 1235 kronor.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15)