Örnsköldsviks kommuns logotyp

Underrätta kommunen om yrkesmässig användning av vissa biocidprodukter på allmän plats

Underrätta kommunen om yrkesmässig användning av vissa biocidprodukter på allmän plats

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.

Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter
Kontaktuppgifter till företag/organisation spridningen sker
Kontaktuppgifter till företag/organisation spridningen sker
Tidpunkt eller beräknad tidsperiod * (obligatorisk)
Tidpunkt eller beräknad tidsperiod