Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bekämpningsmedel och kemikalier

Bra att veta

Innan du får sprida bekämpningsmedel i yrkesmässig verksamhet måste du kontakta kommunen. I vissa fall räcker det med en anmälan. I andra fall behöver du ansöka om tillstånd. Ett bekämpningsmedel är antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. All yrkesmässig användning av bekämpningsmedel ska dokumenteras i sprutjournalen, även för preparat utan klassning. Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen. Tänk på att du då även behöver informera allmänheten, det gäller även vid yrkesmässig spridning av växtskydssmedel på allmän plats.

Tillstånd från kommunen för att sprida bekämpningsmedel yrkesmässigt krävs till exmepel inom dessa områden:

  • på tomtmark för flerfamiljshus
  • på idrotts- och fritidsanläggningar
  • på gårdar till skolor och förskolor
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • inom idrotts- och fritidsanläggningar
  • vid planerings- och anläggningsarbeten
  • på vägområden och banvallar
  • på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
  • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Anmälan ska lämnas in inför spridning inom dessa områden:

  • banvallar.

Om kommunen vid tillsyn upptäcker att du utfört spridningen utan att ha anmält eller utan att ha tillstånd, kan det leda till en miljösanktionsavgift eller en polisanmälan.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.